موسسه فرهنگي قرآن و عترت مصباح الهدي تبريز

در حوزه آموزش عمومی و امور فرهنگی فعالیت می نماید.

صاحب امتیاز: سعید وحیدی مهر

تلفن ثابت: 4135241148

نشانی: تبریز- پل قاری-درب باغمیشه-بازار سماورسازان-پلاک13